免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 4502 | 回复: 1

根据汉字取拼音 [复制链接]

论坛徽章:
0
发表于 2012-02-13 17:05 |显示全部楼层
根据汉字取拼音


Php代码
 1. <?php   
 2. /**   
 3. * Pinyin.php   
 4. * Author  :  冷流云  
 5. **/   
 6. function Pinyin($_String, $_Code='gb2312')   
 7. {   
 8.         $_DataKey = "a|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang|bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha".   
 9.                 "|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|".   
 10.                 "cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er".   
 11.                 "|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui".   
 12.                 "|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang".   
 13.                 "|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang".   
 14.                 "|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue".   
 15.                 "|lun|luo|ma|mai|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang|nao|ne".   
 16.                 "|nei|nen|neng|ni|nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen".   
 17.                 "|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang".   
 18.                 "|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|".   
 19.                 "she|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|".   
 20.                 "tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu".   
 21.                 "|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you".   
 22.                 "|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|".   
 23.                 "zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo";   
 24.   
 25.         $_DataValue = "-20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026|-20002|-19990".   
 26.                 "|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725".   
 27.                 "|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263".   
 28.                 "|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003".   
 29.                 "|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697".   
 30.                 "|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211".   
 31.                 "|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922".   
 32.                 "|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468".   
 33.                 "|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664".   
 34.                 "|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407".   
 35.                 "|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959".   
 36.                 "|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652".   
 37.                 "|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369".   
 38.                 "|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128".   
 39.                 "|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914".   
 40.                 "|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645".   
 41.                 "|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149".   
 42.                 "|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087".   
 43.                 "|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658".   
 44.                 "|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340".   
 45.                 "|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888".   
 46.                 "|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585".   
 47.                 "|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847".   
 48.                 "|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055".   
 49.                 "|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780".   
 50.                 "|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274".   
 51.                 "|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254";   
 52.         $_TDataKey   = explode('|', $_DataKey);   
 53.         $_TDataValue = explode('|', $_DataValue);   
 54.   
 55.         $_Data = (PHP_VERSION>='5.0')?array_combine($_TDataKey,$_TDataValue):_Array_Combine($_TDataKey,$_TDataValue);   
 56.         arsort($_Data);   
 57.         reset($_Data);   
 58.   
 59.         if($_Code != 'gb2312') $_String = _U2_Utf8_Gb($_String);   
 60.         $_Res = '';   
 61.         for($i=0; $i<strlen($_String); $i++)   
 62.         {   
 63.                 $_P = ord(substr($_String, $i, 1));   
 64.                 if($_P>160) { $_Q = ord(substr($_String, ++$i, 1)); $_P = $_P*256 + $_Q - 65536; }   
 65.                 $_Res .= _Pinyin($_P, $_Data);   
 66.         }   
 67.         return preg_replace("/[^a-z0-9]*/", '', $_Res);   
 68. }   
 69.   
 70. function _Pinyin($_Num, $_Data)   
 71. {   
 72.         if    ($_Num>0      && $_Num<160   ) return chr($_Num);   
 73.         elseif($_Num<-20319 || $_Num>-10247) return '';   
 74.         else  {   
 75.                 foreach($_Data as $k=>$v){ if($v<=$_Num) break; }   
 76.                 return $k;   
 77.         }   
 78. }   
 79.   
 80. function _U2_Utf8_Gb($_C)   
 81. {   
 82.         $_String = '';   
 83.         if($_C < 0x80) $_String .= $_C;   
 84.         elseif($_C < 0x800)   
 85.         {   
 86.                 $_String .= chr(0xC0 | $_C>>6);   
 87.                 $_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);   
 88.         }elseif($_C < 0x10000){   
 89.                 $_String .= chr(0xE0 | $_C>>12);   
 90.                 $_String .= chr(0x80 | $_C>>6 & 0x3F);   
 91.                 $_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);   
 92.         } elseif($_C < 0x200000) {   
 93.                 $_String .= chr(0xF0 | $_C>>18);   
 94.                 $_String .= chr(0x80 | $_C>>12 & 0x3F);   
 95.                 $_String .= chr(0x80 | $_C>>6 & 0x3F);   
 96.                 $_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);   
 97.         }   
 98.         return iconv('UTF-8', 'GB2312', $_String);   
 99. }   
 100.   
 101. function _Array_Combine($_Arr1, $_Arr2)   
 102. {   
 103.         for($i=0; $i<count($_Arr1); $i++) $_Res[$_Arr1[$i]] = $_Arr2[$i];   
 104.         return $_Res;   
 105. }   
 106.   
 107. echo Pinyin('这是WEB开发'); //默认是gb编码   
 108. echo Pinyin('这是WEB开发',1); //第二个参数随意设置即为utf8编码   
 109. ?>  
复制代码

论坛徽章:
0
发表于 2012-02-13 17:05 |显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP